Info
Nederland Rotterdam 14 maart 2008 20080314 .Allochtone jongeren zitten op bankje en genieten van zonnetje en roken een blowtje in achterstandswijk Hillesluis Rotterdam Zuid..Foto David Rozing