Info
Nederland Rotterdam 23-09-2009 20090923 Serie over onderwijs, openbare scholengemeenschap. Leerlinge wisselt boeken bij de lockers. Tussen de lesuren.                 .Foto: David Rozing